החזר מס - מחשבון אונליין:

נקודות זיכוי לעולה חדש

 

עולים חדשים, זכאים לנקודות זיכוי ממס הכנסה. נקודות זיכוי לעולה חדש מוענקות לתקופה של 42 חודשים מרגע העליה לארץ, כלומר למשך שלוש וחצי שנים. ריכזנו עבורכם מידע עבור נקודות זיכוי לעולה חדש ומה זה כולל. 

נקודות זיכוי לעולה חדש- מי זכאי?

כל מי שעולה חדש זכאי לנקודות זיכוי. עולה חדש מוגדר כיחיד שהוא תושב ישראל ולא היה כךחישוב נקודות זיכוי והטבות במס לעולים חדשים בעבר. כלומר, אם זו פעם שניה שהוא עולה לישראל, העולה ייחשב כתושב חוזר ומתוקף כך יהיה זכאי להטבות שונות. עולה חדש זכאי להטבות רבות מתוקף הגדרתו כעולה חדש. העולה החדש זכאי לקבלת סיוע כלכלי בתחומים רבים כמו דמי מחייה לחצי שנה וסיוע בשכר הדירה בשנתו הראשונה. סל הקליטה ניתן לעולים חדשים מכל מדינות העולם. כל עולה חדש מתוקף היותו עולה חדש, זכאי להטבות השונות. מתוקף כך, עולים חדשים זכאים לנקודות זיכוי ממס הכנסה לתקופה של 42 חודשים מהרגע בו העולה החדש מקבל תעודת עולה. 

חשוב לדעת- נקודות זיכוי לעולה חדש ניתנות לעובדים שהם תושבי ישראל בלבד. כמו כן, עולה חדש ל2.25 נקודות זיכוי מתוקף היותו תושב ישראל. לכן, נקודות זיכוי לעולה חדש יינתנו בנוסף לנקודות זיכוי לתושב ישראל. בנוסף, אם העולה החדש עומד בקריטריונים נוספים לנקודות זיכוי, יש באפשרותו לקבל את כלל נקודות הזיכוי המגיעות לו. 

נקודות זיכוי לעולה חדש- מה ההטבה?

אלו נקודות הזיכוי שמגיעות לעולה חדש-

  • שלוש נקודות זיכוי לעולה חדש במשך 18 חודשים ראשונים אחרי העליה (תקופה של שנה וחצי). שלוש נקודות חודשיות זיכוי יהיו בשווי של כ-645 שקלים. 
  • שתי נקודות זיכוי לעולה חדש במשך 12 החודשים שלאחר מכן (תקופה של שנה). שתי נקודות זיכוי חודשיות יהיו בשווי של כ-430 שקלים. 
  • נקודת זיכוי לעולה חדש במשך 12 החודשים הנותרים (תקופה של שנה). נקודת זיכוי חודשית תהיה בשווי של כ-215 שקלים. 

נקודות זיכוי לעולה חדש- כיצד מחשבים את ההטבה?

נקודות זיכוי לעולה חדשות ניתנות לפי מספר חודשים ממועד העלייה. בפועל, נקודות הזיכוי ניתנותנקודות זיכוי לעולה חדש- כיצד מחשבים את ההטבה? לכל שנת מס. כלומר, עבור כל שנת מס ייבדק הוותק של העובד בכל החודשים של השנה. נקודות הזיכוי המגיעות לו יחוברו ויינתנו בסוף שנת המס. במידה והעולה החדש לא עבד תקופה של מספר חודשים, הוא יוכל לנצל את נקודות הזיכוי בשביל להפחית את המס שעליו לשלם על שכרו החלקי. במידה והעולה החדש התגייס או החל ללמוד במוסד אקדמאי לפני שהשלים 42 חודשים בארץ. הוא יוכל להנות מנקודות הזיכוי לאחר שיסיים את שירותו הצבאי או בסיום לימודיו. אם ניצל חלק מההטבה לפני הגיוס הצבאי או לפני תחילת הלימודים, הוא יהיה זכאי להשלים את יתרת ההטבה שלו.   

כיצד ממשים את הטבת נקודות זיכוי לעולה חדש?

נקודות זיכוי כאמור מוענקות לעולה חדש ממס הכנסה ויוענקו לו בסוף שנת המס. במידה והעולהאילו טפסים נדרשים על מנת לקבל הטבת מס לעולים חדשים החדש עובד כשכיר, על מנת לממש את הזכות לנקודות זיכוי, על העולה החדש למלא טופס 101 ולמסור אותו לידי המעסיק שלו לפני סוף שנת המס (סוף חודש דצמבר). בנוסף לטופס 101 יש על העולה החדש לצרף תעודת עולה. במידה והעולה החדש עובד כעצמאי, עליו למלא טופס 1301 (טופס דין וחשבון שנתי) לפני סוף שנת המס. בנוסף לטופס זה עליו לצרף תעודת עולה חדש. 

במידה ושנת המס חלפה לפני שהעולה החדש מילא את אחד הטפסים, העולה רשאי להגיש בקשה להחזר מס. ניתן להגיש בקשת החזר מס בלשכה של מס הכנסה לידי פקיד שומה.
ניתן להגיש בקשה להחזר מס הכנסה עד שש שנים אחורנית.

החזרי מס לעולים חדשים 

אילו הטבות מס עולים חדשים יכולים לקבל? ובכן, פטורים במס הכנסה על רווחי הון, הקלות משמעותיות בנושא המס על קצבאות, ואף אחרות. באופן כללי, ניתן להניח שלא כל האנשים שניתן לכנות אותם "עולים חדשים", מודעים להטבות ולהקלות שהם יכולים לקבל בנושאי מס, ובכלל. כך שעל פני תקופות זמן שונות, ושנות מס מסוימות, כספים יכולים פשוט להצטבר להם. אם כי, במדינת ישראל ניתן לקבל החזרי מס רטרואקטיביים עד שש שנים אחורה – כך שזה בהחלט אפשרי לקבל את אותם כספים בקלות ובפשטות.

החזרי מס לעולים חדשים 

הטבות מס מטעם רשות המיסים

רשות המיסים מחשבת את המיסים שהיא מבקשת על פי מדרגות מס המוחלות על הכנסות, כמו גם על ידי החלת נקודות זיכוי, התייחסות לסטטוס אישי, הוצאות שונות וכיוצא בזה. כך, שאם מחילים דרכי חישוב מסוימות, שמתייחסות להוצאות, סטטוס אישי, נקודות זיכוי וכיוצא בזה – אפשר לגלות שהמס המשולם מתקזז באופן ניכר. ואם הוא לא מתקזז, אף על פי שהוא היה יכול להתקזז – הרי שישנה אפשרות לקבל כאן החזרי מס.

עולים חדשים יכולים לקבל רבע נקודת זיכוי שנתית, עבור כל חודש, מתוך 18 החודשים הראשונים לעלייתם לארץ. לאחר 18 חודשים, כל עולה יכול לקבל שישית נקודת זיכוי שנתית, על כל חודש בשנה הקרובה, או 12 החודשים הקרובים. לאחר תקופה זו, תינתן 1 מתוך 12, או תריסרית נקודת הזיכוי השנתית, על כל חודש מתוך עשרת החודשים הבאים. כך שאם נאסוף את כל החודשים, נדמה שעולים חדשים יכולים לקבל הטבות מס למשך 42 חודשים. נקודות הזיכוי הללו יכולות להתבטא בהחזרי מס לעולים חדשים, פלא גדול.

דחיית תקופת הטבת המס

למעשה, באם עולים חדשים החליטו להתגייס לצבא, או אפילו ללמוד באקדמה – הם יכולים להגיש בקשה לדחיית זכאות במס עד תום השירות הצבאי או הלימודים האקדמאיים – כך שהם יכולים לשמור אותם עבור תקופה שבה הם יכולים להכניס כספים. יתרה מכך, אם תקופה מסוימת אדם מסוים שיכול לקבל את הטבות המס, לא חי בארץ – ועל פי כן אפשר שלא קיבל את נקודות המס, למשך 6 חודשים או יותר אך לא יותר מ-3 שנים, אפשר לבקש שתקופה זו לא תהיה כלולה בתקופת 42 החודשים שאפשר לקבל עבורה נקודות זיכוי במס.

שלל הטבות מס שונות

 מה גם, שאם אנשים מסוימים עולים לארץ עם רווחים, וכספים שהתקבלו כתוצאה ממכירת נכסים בחו"ל – אפשר שהם יהיו זכאים לפטור מס עבור אותם רווחים. מעבר לכך, פטורים מסוימים ממס הכנסה יכולים לחול במשך 10 שנים מעת העלייה לארץ, כמו גם, אפשר שיהיו פטורים אחרים ממסים בעבור ריביות והצמדות מפיקדון מטבעות חוץ, כמו גם בהנחות בתשלומים של מס רכישה, כמו גם הטבות אחרות במס שקשורות לקצבאות, פנסיות, כמו גם פטור ממסים על הכנסות שהתקבלו בחו"ל, וכיוצא בזה.

אנחנו לא יודעים אם הטבות המס נועדו לעודד עלייה, שכן אנחנו לא סבורים שאנשים ששוקלים עלייה לארץ יידעו מראש כי ישנה אפשרות לקבל הטבות מס שכאלו, או בכלל ישקלו אותן בגורם משמעותי במעבר לכאן – אבל היי, מי יודע, אולי יש אנשים שיודעים על כך וזה כן פקטור בהחלטה שלהם. כך או כך, עולים חדשים יכולים לקבל הטבות מס ממדינת ישראל, והן יכולות לחול למשך מספר שנים – והן מושפעות מכל מיני סוגים של נתונים ופרמטרים שונים. נשמח לסייע ולעזור להטיל עוד אור על הנושא, במידה ויש רצון לקבל מידת מה מעזרתנו. תודה על קריאתך.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
החזרי מס- כיצד מתבצע התהליך ומי יכול לעזור
תוכן עניינים
לשיחת ייעוץ חינם התקשרו או השאירו פרטים
מאמרים אחרונים
החזרי מס לחברות

  מס חברות בישראל עומד בשיעור של 25%. כמובן שיש חריגים לפה ולכן, אך הממוצע עומד על אחוזים אלו. המס מחושב בצורה דומה לחישוב מס

קרא עוד »
התקשרו עכשיו!

רוצים מידע נוסף או הצעת מחיר משתלמת?

פשוט הכניסו את הפרטים שלכם בטופס המצורף ונציג חוזר אלייך בהקדם!