ביטוח לאומי לשכירים

עובדים שכירים, מחוייבים לשלם דמי ביטוח לאומי מהמשכורת שלהם. התשלום לביטוח לאומי יבוצע על ידי המעסיק. המעסיק מחוייב בדיווח על כל עובד מהיום הראשון של העבודה. דמי ביטוח לאומי, הם המהווים את אחד מתנאי הזכאות לקצבאות ביטוח לאומי הנדרשות במצבים שונים. 

מהו ביטוח לאומי לשכירים?

על פי החוק, כל תושב ישראל שהגיע לגיל 18 ומעלה, מחויב להיות מבוטח בביטוח לאומי ולשלםחישוב דמי ביטוח לאומי לשכירים דמי ביטוח. ישנן אוכלוסיות הפטורות מתשלום על פי תנאים מסוימים. דמי ביטוח לאומי ייחושבו על פי גובה ההכנסות של המבוטח ועל פי מעמדו כעובד שכיר או עצמאי. על פי אלו יקבע מי חייב לשלם את דמי הביטוח, כלומר, ביטוח לאומי לשכירים ישולם על ידי המעסיק עצמו. בנוסף, יקבע באילו ענפי ביטוח יהיה מבוטח השכיר ולאילו קצבאות יהיה זכאי. בזכות תשלום דמי ביטוח לאומי תהיו זכאים לקצבאות ביטוח לאומי. 

חובות התשלום נקבעות על פי- עובד עצמאי/ שכיר/ שכיר בחל״ת/ עובד במשק בית ומעסיקו/ לא עובד/ הכנסה לא מעבודה/ תלמיד ישיבה/ סטודנט/ חייל בשירות חובה או מתנדב בשירות לאומי/תשלומי דמי ביטוח לאומי לשכירים חייל בשירות ללא תשלום/ חייל בשירות קבע/ חבר קיבוץ/ מקבל פנסיה/ אסיר ועוד. 

חובת התשלום היא עבור שכירים שבינם למעסיקם יש יחסי עובד מעביד. כאשר מדובר בהעסקה של קרוב משפחה (אחד ההורים, ילד, נכד, אח/ות) לא נבחן קיומם של יחסי עובד ומעביד, אלא הצורך בהעסקת בן המשפחה, ואם הועסק עובד אחר במקומו כשהופסקה העסקתו.

בנוסף, במידה ועובד לא מגיע לעבודה בעקבות שביתה או השבתה ולא קיבל שכר על תקופה זו, הוא פטור מתשלום של דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות לתקופה זו. משך התקופה בה ניתן לקבל פטור מסיבה זו הוא שלושה חודשים קלנדריים מלאים בתוך שנה קלנדרית אחת. 

מהו שיעור דמי ביטוח לאומי לשכירים?

דמי ביטוח לאומי משתנים בהתאם למשכורת של כל אדם. החישוב ייעשה על פי משכורות ברוטו, כלומר המשכורת של האדם לפני כלל הניכויים.

חלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע (6,331 שקלים בחודש)- דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות שינוכו משכרו יהיו בשיעור 3.5% על פי החלוקה-

  • דמי ביטוח לאומי 0.4%
  • דמי ביטוח בריאות 3.1%
  • המעסיק ישלם בעצמו (בנוסף לחלקו של העובד), 3.55% משכרו של העובד.

חלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד הכנסה מירבית לחודש החייבת בדמי ביטוח (44,020 שקלים לחודש)- דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות שינוכו משכרו יהיו בשיעור של 12% לפי החלוקה-

  • דמי ביטוח לאומי 7%
  • דמי ביטוח בריאות 5%
  • המעסיק ישלם בעצמו (בנוסף לחלקו של העובד), 7.6% משכרו של העובד. 

שלבי הליך תשלום דמי ביטוח לאומי לשכירים

תשלום דמי ביטוח לאומי לשכירים, מבוצע על ידי המעסיקים. לשם כך, על המעסיק יהיה קודם כלאיך מחשבים תשלומי ביטוח לאומי לפתוח תיק ניכויים במס הכנסה ולאחר מכן בביטוח לאומי. לאחר פתיחת תיק מעסיק, יקבל המעסיק רישום של מספר העובדים שעליהם דיווח ושיעור דמי ביטוח עבורם. ב-15 לכל חודש, יצטרך המעסיק לשלם ולדווח על דמי ביטוח לאומי לשכירים, לגבי החודש הקודם. 

את התשלום עצמו ייעשה במספר דרכים על פי בחירתו (בנק/ מערכת ייצוג לקוחות/ אתר התשלומים של ביטוח לאומי ועוד). חלק מדמי התשלום, ינוכו משכר העובד וחלקם ישולמו על חשבון המעסיק. אם המעסיק לא שילם את דמי ביטוח לאומי שניכה משכר העובד בתוך 39 ימים ממועד תשלום השכר, הוא עובר עבירה פלילית. העונש על עבירה פלילית כזאת יכול להגיע למאסר של שנתיים. לכן, חשוב מאוד לשלם בזמן ולדאוג לדיווחים המתאימים. 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
תוכן עניינים
לפרסום כתבה באתר
מאמרים אחרונים